Ask me anything

Submit

Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel that has crushed it!

quanphan:

“Thôi ta cứ yêu nhau đi, những gì của mai sau hãy để mai sau hối hận.”

(via lanvinla)

(via carrot-nguyen)

8 months ago
98 notes
quotediaryofficial:

CLICK HERE for more life, love, friendship and inspiring quotes!

quotediaryofficial:

CLICK HERE for more life, love, friendship and inspiring quotes!

(via quotediaryofficial)

10 months ago
606 notes
at Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok

at Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok

1 year ago
0 notes
evgkt:

pygenki:

Bước qua được khổ đau thì bạn cũng không còn là một con cừu ngây thơ nữa …..

Cái giá phải trả thôi ..

evgkt:

pygenki:

Bước qua được khổ đau thì bạn cũng không còn là một con cừu ngây thơ nữa …..

Cái giá phải trả thôi ..

(via introverted-cupid)

8 months ago
210 notes
trinhthienlam:

Bạn không cần hâm mộ những thứ mà người khác có, bởi vì chỉ cần ra sức cố gắng bạn cũng có thể đạt được.
Bạn cũng đừng khoe khoang những thứ mình có, bởi vì chỉ cần cố gắng thì người khác cũng sẽ có được như bạn. Dịch: Thiên Lam

trinhthienlam:

Bạn không cần hâm mộ những thứ mà người khác có, bởi vì chỉ cần ra sức cố gắng bạn cũng có thể đạt được.

Bạn cũng đừng khoe khoang những thứ mình có, bởi vì chỉ cần cố gắng thì người khác cũng sẽ có được như bạn. 

Dịch: Thiên Lam

8 months ago
241 notes
Sweet*Sorrow turned 2 today!

Sweet*Sorrow turned 2 today!

(Source: assets)

1 year ago
0 notes